Adviesraad Sociaal Domein - organisatie

Schematisch weergegeven ziet de Adviesraad Sociaal Domein organisatie er als volgt uit:

Klik hier voor het schema

Onderwijsproject

De Adviesraad Sociaal Domein organiseert in de basisscholen regelmatig lessen met als doel kinderen vertrouwd te maken met en kennis door te geven over het leven van mensen die leven met een beperking.

In deze les wordt benadrukt dat het hebben van een beperking soms wel lastig is, maar dat je met een handicap absoluut niet zielig bent. Met de vele hulpmiddelen die beschikbaar zijn, kunnen mensen met een beperking heel goed deelnemen aan de maatschappij.

Werkgroep Toegankelijkheidsscans

De Adviesraad Sociaal Domein organiseert regelmatig toegankelijkheidsscans met als doel de toegankelijkheid van de omgeving voor mensen die leven met een beperking in beeld te brengen.

sociale kaart soest