Wat doet WMO Raad Soest nog meer?

De tijd van enkel adviseren is voorbij. Er wordt een kritische houding verwacht, gestoeld op betrokkenheid en deskundigheid. De bestuursleden vertegenwoordigen op deskundige wijze hun doelgroep. Regelmatig worden er trainingen gevolgd. Het spreekt voor zich dat er veel beleidsstukken gelezen moeten worden.

Naast de theorie is de praktijk van groot belang, want dat is het terrein waarop de WMO Raad Soest zichtbaar wordt.

Activiteiten, zoals:

  • Jaarlijkse informatiemiddagen
  • Bijeenkomsten over de kwaliteit van de uitvoering van het beleid
  • Nieuwsbrief De Achterban(d)
  • Website
  • Jaarlijkse Toegankelijkheidsscans
  • Week van de toegankelijkheid
  • Enquêtes
  • Dag van de mantelzorg
  • Onderwijsproject
  • Week van de psychiatrie

WMO, DAT IS ONBEPERKT MEEDOEN!

sociale kaart soest