De prestatievelden van het WMO-beleid.

  • Verbeteren sociale samenhang en leefbaarheid, begint in de buurt al!
  • Centrum voor jeugd en gezin
  • Informatie, advies en cliĆ«ntondersteuning
  • Steun aan mantelzorgers en vrijwilligers
  • Meedoen vergemakkelijken
  • Voorzieningen voor mensen met een beperking
  • Preventie en hulp bij huiselijk geweld
  • Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg
  • Het bevorderen van verslavingsbeleid

sociale kaart soest