Advies Adviesraad Sociaal Domein

Op 4 augustus jl. ontving de Adviesraad Sociaal Domein Soest de onderzoeksresultaten van het door De Gemeente uitgevoerde "Onderzoek cliëntervaring WMO in Soest".

Op hoofdlijnen treft u in voorliggend advies onze opmerkingen aan op het onderzoek en aanbevelingen voor een vervolgtraject. Deze zijn gerubriceerd naar procedurele, inhoudelijke en resultaatgerichte aard.

Soester Buurtgenoten

Soester Buurtgenoten

Soester Buurtgenoten is een trainingsproject voor sociaal kwetsbare mensen. Het project is gericht op het versterken van verschillende leef- gebieden: wonen, werken en vrije tijd. Om u te ondersteunen bij het integreren in uw leefomgeving. U leert o.a. om gericht praktische vragen te stellen en voor uzelf op te komen zodat u uw eigen regie kunt voeren.

Voor meer informatie klik Presentatie of download de flyers.

Flyer Deelnemers

Flyer Coaches

 

Logo PB

 

 

Platform ALLES ZELF

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.

Het platform ALLES ZELF dat ouderen elke week helpt is een handige website.

Er is geordend veel info te vinden indien u ondersteuning nodig heeft of  met een beperking iets wilt ondernemen/actief zijn.

sociale kaart soest