Platform ALLES ZELF

op .

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.

Het platform ALLES ZELF dat ouderen elke week helpt is een handige website.

Er is geordend veel info te vinden indien u ondersteuning nodig heeft of  met een beperking iets wilt ondernemen/actief zijn.

Goed Nieuws Koepel WMO Raden

op .

We hebben GOED NIEUWS. Na maanden van overleg, spanning en geduld is het dan zover: VWS heeft ons verzoek tot subsidieverlening Burgerparticipatie op lokaal niveau 2016 – 2017 positief gewaardeerd en de aangevraagde subsidie is inmiddels toegekend. De afgelopen maanden heeft dit proces veel aandacht gevraagd van het bestuur en de bureaumedewerkers van de Koepel. Hiernaast hebben we de informatievoorziening en verdere dienstverlening voor onze leden in de ‘lucht’ weten te houden. De aandacht van de Koepel zal zich de komende tijd volledig richten op de invulling en uitvoering van het nieuwe activiteitenplan. Lees alle informatie in de bijgaande PDF.

Onderscheiding voor Cees Boshuizen

op .

Soest, 25 april 2015

Beste bestuursleden van de WMO Raad,

Gisteren was voor mij een dag om nooit te vergeten. Mede dankzij jullie inspanningen om de voordracht in te dienen, ben ik sinds gisteren ”lid in de orde van Oranje Nassau”.

Chris Schrijver heef, bij afwezigheid van Bert Krijger, samen met Irene ,georganiseerd dat ik volkomen onverwacht, en totaal verrast, de onderscheiding in ontvangst kon nemen.

Wat fijn dat Aartje aanwezig was bij uitreiking van de onderscheiding.

Sinds 1992 doe ik op verschillende terreinen vrijwilligerswerk. Dat doe ik met veel plezier en heb dat nooit gedaan met het doel voor ogen om een onderscheiding te ontvangen.

Nu dat wel het geval is ben ik daar blij mee en trots op, omdat dit een grote blijk van waardering inhoudt. Ikben van plan, indien de gezondheid dit toelaat, nog heel veel jaren bezig te blijven met mijn werkzaamheden op het gebied van de zorg en penningmeesterschap bij verschillende Verenigingen en Raden.

Nogmaals mijn hartelijke dank voor jullie inzet bij de aanvraag.

Met een hartelijke groet, Cees en Irene

Cees Boshuizen onderscheiden

sociale kaart soest