Onderscheiding voor Cees Boshuizen

op .

Soest, 25 april 2015

Beste bestuursleden van de WMO Raad,

Gisteren was voor mij een dag om nooit te vergeten. Mede dankzij jullie inspanningen om de voordracht in te dienen, ben ik sinds gisteren ”lid in de orde van Oranje Nassau”.

Chris Schrijver heef, bij afwezigheid van Bert Krijger, samen met Irene ,georganiseerd dat ik volkomen onverwacht, en totaal verrast, de onderscheiding in ontvangst kon nemen.

Wat fijn dat Aartje aanwezig was bij uitreiking van de onderscheiding.

Sinds 1992 doe ik op verschillende terreinen vrijwilligerswerk. Dat doe ik met veel plezier en heb dat nooit gedaan met het doel voor ogen om een onderscheiding te ontvangen.

Nu dat wel het geval is ben ik daar blij mee en trots op, omdat dit een grote blijk van waardering inhoudt. Ikben van plan, indien de gezondheid dit toelaat, nog heel veel jaren bezig te blijven met mijn werkzaamheden op het gebied van de zorg en penningmeesterschap bij verschillende Verenigingen en Raden.

Nogmaals mijn hartelijke dank voor jullie inzet bij de aanvraag.

Met een hartelijke groet, Cees en Irene

Cees Boshuizen onderscheiden

Veranderingen in de Wmo per 2015

op .

 

Artikel 23-4-2014

Vanaf 1 januari 2015 worden verschillende taken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de zorgverzekeraars en gemeenten als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg. Zo worden verzekeraars vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de persoonsgebonden budgetten (Pgb’s) en wijkverpleging. Maar ook gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden in de zorg, zoals voor begeleiding en persoonlijke verzorging (hulp bij aan- en uitkleden of bij haren wassen). Deze taken zullen in 2015 vallen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Wilt u het volledige verhaal lezen klik dan hier: http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2015/veranderingen-de-wmo-per-2015

sociale kaart soest