Adviesraad

Sociaal Domein Soest

06-51463741

Adviesraad Sociaal Domein Soest

De Adviesraad Sociaal Domein is de opvolger van de WMO Raad Soest. U vindt hier alle informatie betrekking hebbend op de belangen van mensen die aanspraak of gebruik maken van de voorzieningen zoals deze in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) benoemd worden.

Deze informatie bestaat uit de negen in de WMO benoemde onderwerpen :

  1. Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken.
  2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden.
  3. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning.
  4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
  5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
  6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
  7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld.
  8. De openbare geestelijke gezondheidszorg.
  9. Ambulante verslavingszorg.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Soest en overige betrokkenen en stelt er prijs op om van u reacties te krijgen over de bovenstaande onderwerpen. Uw reacties kunt u op deze site doorgeven via de contactpagina.

Vergadering bijwonen?

Dat kan. De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar.

Nieuwe WMO 2015

Voor alle vragen over de nieuwe WMO:
Informatiepunt Zorg van de gemeente Soest: 035-6093411

Cliëntenraad sociale zekerheid Soest

sociale kaart soest