Welkom op de website van de WMO raad Soest

actueelLogoWMOSoestfolderDe WMO raad Soest is de opvolger van de Stichting Cliëntenraad Chronisch zieken en Gehandicapten Soest (CCG-Soest). U vindt hier alle informatie betrekking hebbend op de belangen van mensen die aanspraak of gebruik maken van de voorzieningen zoals deze in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) benoemd worden.

Deze informatie bestaat uit de negen in de WMO benoemde onderwerpen :

  1. Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken.
  2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden.
  3. Het geven van informatie, advies en cliëntenondersteuning.
  4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
  5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem.
  6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch of psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
  7. Maatschappelijke opvang, advies en steunpunten huiselijk geweld.
  8. De openbare geestelijke gezondheidszorg.
  9. Ambulante verslavingszorg.

WMO raad Soest geeft over bovenstaande artikelen gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Soest en overige betrokkenen.

De Stichting WMO raad Soest stelt er prijs op om van u reacties te krijgen over de bovenstaande onderwerpen. Uw reacties kunt u op deze site doorgeven via de contactpagina.

Vergadering bijwonen?

Dat kan. De vergaderingen van de WMO Raad zijn openbaar.

 

 

sociale kaart soest